Chuyên mục: TIN TỨC

Theo Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP), nền kinh tế xanh là nền kinh tế hướng đến …

UEBT nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đóng góp vào một thế giới trong đó …

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thể hiện cam kết thực sự về nguồn cung …

UEBT cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và phát triển năng lực liên quan đến việc tìm …

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chứng minh cam kết thực sự về nguồn cung …

UEBT không chỉ cung cấp các công cụ để tìm nguồn cung ứng một cách tôn trọng, chúng tôi còn …

UEBT xác định các thực hành tôn trọng con người và đa dạng sinh học theo cách các thành phần …

Công việc của UEBT đóng góp vào 94% SDG. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc …

Các quốc gia có quyền quy định cách thức tiếp cận và sử dụng đa dạng sinh học, theo định …

Nhiều cộng đồng địa phương và bản địa trên khắp thế giới phụ thuộc vào đa dạng sinh học cho …

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học Đa dạng sinh học là sự đa dạng của thực vật, động …

Cách chúng ta thu thập, phát triển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa sâu sắc đối …

Bước 1: Tải đơn xin gia nhập Hiệp hội Để có thể tải đơn, Quý vị truy cập vào link …

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội Tên gọi: Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ …

Sáng ngày 8-6, với 457 đại biểu tham gia biểu quyết đã bấm nút thông qua Hiệp định Thương mại …

Ngày 9/9/2013, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường (DACE) được thành lập bởi CEO …