Scroll
 
 

Sourcing with respect for a world in which people and biodiversity thrive. 

 
 1. CHUYỆN LÀM KINH TẾ XANH Ở XỨ SỞ MỘNG MƠ

  Theo Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP), nền kinh tế xanh là nền kinh tế hướng đến …

 2. Đo lường tác động

  UEBT nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đóng góp vào một thế giới trong đó …

 3. Xác minh thực hành tốt

  Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thể hiện cam kết thực sự về nguồn cung …

 4. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của UEBT

  UEBT cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và phát triển năng lực liên quan đến việc tìm …

 5. UEBT và các chứng nhận

  Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chứng minh cam kết thực sự về nguồn cung …

7 NGUYÊN TẮC BIOTRADE

CÂU CHUYỆN BIOTRADE

THAM GIA BIOTRADE

SỨ MỆNH BIOTRADE